×

In de Lopikerwaard wekken we onze eigen stroom op. Doe je mee?

Kies ook voor groene stroom via Energie Coöperatie Lek en IJssel Stroom U.A.

In de Energie Coöperatie Lek en IJssel Stroom U.A. wordt samengewerkt door burgers en bedrijven uit de gemeenten Lopik, Montfoort, Oudewater en IJsselstein. Energie Coöperatie Lek en IJssel Stroom U.A. heeft geen winstoogmerk en streeft naar laagdrempelige mogelijkheden om samen duurzame energie op te wekken in lokale energieprojecten. 

Duurzame energie 

Het klimaat verandert en de effecten zijn steeds meer te zien. In het landelijke Klimaatakkoord  zijn daarom afspraken gemaakt om klimaatverandering tegen te gaan. In het Klimaatakkoord en de Regionale Energiestrategie (RES) staan verplichtingen waar gemeenten aan moeten voldoen. Om hier invulling aan te geven stellen gemeenten hun eigen Uitvoeringsplan Energietransitie vast.  

Het Rijk gaf gemeenten de opdracht op regionaal niveau een energiestrategie te maken: een RES. Alle Nederlandse gemeenten werken in dertig regio’s aan zo’n regionale energiestrategie. De provincie Utrecht is verdeeld in drie regio’s: U16, Amersfoort en (een deel van) Food Valley. De gemeenten Lopik., IJsselstein, Oudewater en Montfoort vallen in de regio U16.

 Wat is een energiecoöperatie? Bekijk de animatie!