×

Duurzame energie

Het klimaat verandert en de effecten zijn steeds meer te zien. In het landelijke Klimaatakkoord zijn daarom afspraken gemaakt om klimaatverandering tegen te gaan. In het Klimaatakkoord en de Regionale Energiestrategie (RES) staan verplichtingen waar gemeenten aan moeten voldoen. Om hier invulling aan te geven is het stellen gemeenten hun eigen Uitvoeringsplan Energietransitie vast. 

Dit is hoe we in de provincie meer zon- en windenergie moeten gaan opwekken

Windmolens in de natuur of lange lijnen zonnepanelen in de weilanden langs de snelweg? De onderhandelingen voor nieuwe locaties in de provincie Utrecht om duurzame energie op te wekken zijn echt begonnen. Een concept-pakket met eerste ideeën voor groene opwek wordt door alle Utrechtse gemeenten, samengesteld in drie regio’s, naar Den Haag gestuurd. Het plan staat ook wel bekend als de RES, de Regionale Energie Strategie.

RTV Utrecht legt het hier allemaal nog eens helder uit. 

Gemeente Oudewater

In het Uitvoeringsplan Energietransitie is de verplichting meegenomen over grootschalig duurzaam opwekken van energie, bijvoorbeeld via wind- en zonne-energie en biomassa. Er moet duurzame energie opgewekt gaan worden. Dit heeft effect op de leefomgeving en het landschap. Aan de andere kant biedt het ook kansen, zoals mogelijke opbrengsten. Daarom gaat de gemeente in gesprek met inwoners over de manier waarop Oudewater duurzaam energie gaat opwekken en wat  hierbij belangrijk is. Om samen te bepalen hoe Oudewater wil en kan bijdragen een de landelijke klimaatopgave. Dit wordt vastgelegd in een Afwegingskader. 

Wethouder Bas Lont: over hoe Oudewater kan bijdragen aan duurzame energie (07-10-2020 online): lees hier

Gemeente Lopik

De Gemeente Lopik verwijst op haar website naar de Regionale Energiestrategie U16

Gemeente IJsselstein

Op de website van de Gemeente IJsselstein wordt verwezen naar de website van Klimaatneutraal IJsselstein.

Gemeente Montfoort

De komende jaren moet er meer energie uit duurzame bronnen komen. Dus meer energie uit zon, wind, biomassa, oppervlaktewater, rioolwater enzovoort. De gemeente onderzoekt nu welke mix van energiebronnen nodig en haalbaar is. Ook het elektriciteitsnetwerk moet worden uitgebreid. Hiervoor is een grootschalige energietransitie nodig. Niet alleen in gemeente Montfoort of de regio Utrecht, maar in heel Nederland. Samen zorgen we ervoor dat Nederland schoner, stiller en onafhankelijk van olie en gaswinning wordt met een betere toekomst voor ons en onze kinderen. Verder verwijst de Gemeente Montfoort naar een aantal andere platforms

Provincie Utrecht: Regionale Energie Strategieën

Het Rijk gaf gemeenten de opdracht op regionaal niveau een energiestrategie te maken: een RES. Alle Nederlandse gemeenten werken in dertig regio’s aan zo’n regionale energiestrategie. De provincie Utrecht is verdeeld in drie regio’s: U16, Amersfoort en (een deel van) Food Valley. Bekijk hier de animatie.

Wat, met wie en hoe?

Natuur en Milieufederaties i.s.m. Energie Samen

Lees hier de uitgave van de Natuur en Milieufederaties, in samenwerking met Energie Samen. De uitgave is primair bedoeld voor gemeenten en geeft praktische adviezen en voorbeelden voor het realiseren van wind- en zonneparken met draagvlak en lokaal eigendom.

Webinar

In september 2020 was er een webinar over de RES (Regionale Energie Strategie). Van de mensen die het live hebben bekeken, kregen we inspirerende en positieve feedback. U kunt het webinar hier bekijken.