×

Samen op weg naar duurzame energie

RES_U16_Logo_op_wit-300x115 Samen op weg naar duurzame energieLees hier alle documenten die betrekking hebben op de Regionale Energie Strategie van de 16 Utrechtse gemeenten. 

Tussen kolen en Parijs…… Raadpleeg hier de Gids voor spelers in de regionale energietransitie. 

Plannen bekend hoe de regio Utrecht in 2030 energie opwekt

23 juni 2021

In de Regionale Energie Strategie beschrijft de regio hoe zij overstapt op duurzame energie. De Regionale Energie Strategie (RES) van de RES regio U16 is bekend gemaakt. In deze RES 1.0 beschrijft de regio hoe zij 1,8 Terawattuur TWh aan wind- en zonne-energie in 2030 wil opwekken. Dit is een haalbaar doel waarbij aandacht is voor de zoekgebieden voor zon- en windenergie. In de RES 1.0 staat ook welke warmtebronnen mogelijk beschikbaar zijn. Na de vaststelling van de ontwerp RES in april 2020 zijn uit de gesprekken met betrokken organisaties nieuwe inzichten naar voren gekomen. Samen met deze informatie en de input uit de lokale participatietrajecten met inwoners rond zon- en windenergie heeft dit geleid tot de Regionale Energie Strategie 1.0. In de regio U16. Hierbij draagt iedere gemeente zijn steentje bij aan het overstappen op duurzame energie. Waarbij sommige gemeenten verder zijn dan andere gemeenten. Na de zomer besluiten de gemeenteraden, de algemeen besturen van de waterschappen en de provinciale staten over de RES 1.0. Na de vaststelling kunnen inwoners blijven meedenken en meepraten over het uitwerken van de RES.