×

‘Ruimte voor nieuwe energie. Niet makkelijk, wel nodig.’

Regionale Energiestrategie (RES)

We gebruiken in Nederland veel energie, onder andere voor het verwarmen van onze huizen, voor vervoer en voor onze industrie. Deze energie wordt grotendeels opgewekt door de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals kolen en aardgas. Daar komen veel CO2 en andere broeikasgassen bij vrij, waardoor de aarde opwarmt. Daarom hebben we een Klimaatakkoord. Hierin staan afspraken om klimaatverandering tegen te gaan, zoals het opwekken van duurzame energie. Ontdek op deze pagina de afspraken over duurzame energie in jouw regio.