×

Hoe organiseer je als lokale overheid een succesvol proces met draagvlak en lokaal eigendom?

Lees hier de uitgave van de Natuur en Milieufederaties, in samenwerking met Energie Samen. De uitgave is primair bedoeld voor gemeenten en geeft praktische adviezen en voorbeelden voor het realiseren van wind- en zonneparken met draagvlak en lokaal eigendom.

Energiecoöperaties, lokaal eigendom en lokale baten

Lees hier de bewerking uit het hoofdstuk over windenergie van de publicatie: Verkenning toekomstpotentieel burgerenergiebeweging 2030, april 2019, openbaar per 20 juni 2019, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, mede op verzoek van Energie Samen (samenwerkende energiecoöperaties).

logo_gemeente_montfoort_-_groot Wind- en zonneparken realiseren samen met inwoners

Duurzame energie opwekken in Montfoort, denkt u mee?

Het klimaat verandert. De temperatuur stijgt. Dit komt door de toename van broeikasgassen. Steeds vaker zien we hier de gevolgen van: een stijgende zeespiegel, hittegolven en extra regenval. Om verdere klimaatverandering te beperken, wil Nederland overstappen van energie uit olie, kolen en gas naar energie dat duurzaam is opgewekt. De regering verwoord deze ambitie in het Klimaatakkoord. 

Regionale Energiestrategie

In Regionale Energiestrategieën worden veel nationale afspraken uit het Klimaatakkoord in de praktijk gebracht. Hiervoor is Nederland opgedeeld in 30 energieregio’s. Montfoort is onderdeel van de energieregio U 16, samen met nog 15 andere gemeenten, 4 waterschappen en de provincie Utrecht. Samen bepalen deze partijen hoe zij als regio bij willen dragen aan de landelijke doelstelling om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten dan in 1990.

Duurzame energie opwekken

Net als de rest van Nederland, zet de gemeente Montfoort stappen om op grote schaal duurzame energie op te gaan wekken. Bijvoorbeeld door het plaatsen van windmolens of het aanleggen van velden met zonnepanelen. Hiervoor wil de gemeente -samen met u- onderzoeken hoe dit vorm kan krijgen. Hierbij zijn niet alleen de technische mogelijkheden van belang. Ook wordt gekeken naar wat de inwoners toelaatbaar vinden. 

Denk mee!

De gemeente Montfoort vindt het belangrijk dat u, als inwoner of ondernemer uit de gemeente, meedenkt. de Welke vorm van duurzame energie heeft uw voorkeur? En welke plekken zijn hiervoor geschikt? Uw voorkeuren worden meegenomen in de verdere uitwerking van de energieplannen. 

Wilt u graag meedenken over dit onderwerp? Klik dan op deze link om de vragenlijst te starten. Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. De resultaten van deze vragenlijst worden op de website van de gemeente Montfoort gepubliceerd.