Het bestuur stelt zich voor

Dick Nederend

Voorzitter Energie Coöperatie Lek en IJssel Stroom U.A.

Na mijn werk bij Capgemini ben ik hoofdzakelijk bezig geweest met vrijwilligerswerk. Ik ben er een groot voorstander van dat iedereen maatschappelijk zijn steentje bijdraagt. Een van de onderwerpen waar ik al vele jaren mee bezig ben is Duurzaamheid in de meest brede zin van het woord. Na in 2017 het lokale initiatief Stichting Duurzaam Lopikerwaard met een aantal mensen te hebben opgericht zijn we nu in de Zuidwest hoek van Utrecht gestart met Lek en IJssel Stroom. De enegietransitie gaat veel teweeg brengen de komende jaren en de coöperatie is er klaar voor om de nodige projecten op het gebied van wind, zon en geothermie op te pakken. Mijn vrouw en ik reizen graag over de gehele wereld en ook dat verruimd je blik als het gaat om hoe duurzaamheid elders wordt ervaren en aangepakt. Verder ben ik penningmeester van de stichting Cabauw “Samen Sterk” en was ik tot voor kort voorzitter van de ondernemersvereniging ZZPijl in de regio waar voor ik o.a. een Broodfonds heb opgericht.

Cris Post

Secretaris Energie Coöperatie Lek en IJssel Stroom U.A.

Tijdens mijn werkzaamheden voor de Rabobank in de regio Lopikerwaard, heb ik veel ervaring opgedaan met het onderwerp duurzaamheid. Het heeft me altijd geïnteresseerd welke mogelijkheden er zijn voor bedrijven en voor huishoudens om duurzamer te ondernemen of te leven. Vanaf de start van de Energie Coöperatie Lek en IJssel Stroom U.A. ben ik betrokken. Wat ik belangrijk vind is dat er de komende jaren een energietransitie plaatsvindt die voorziet in de gestelde doelen, maar tegelijkertijd ook past bij deze regio. Ik woon al jaren met veel plezier in IJsselstein met mijn gezin.

Drees Brunt

Bestuurslid Energie Coöperatie Lek en IJssel Stroom U.A.

Na een werkzaam leven van 40 jaar in de internationale bouw en energiesector in 2017 gestopt met regulier werken. Sinds die tijd onder andere actief als niet commercieel filmer en voorzitter van de Film en Videoclub Toverlint in Gouda. Ziet de energietransitie als de grootste uitdaging van deze tijd. Het is niet mogelijk om deze uitsluitend op grote afstand te realiseren, ook lokaal wordt een substantiële inspanning vereist. Daarom stelt hij graag zijn kennis en ervaring beschikbaar aan Lek en IJssel Stroom om zo de lokale component mede vorm te geven.

Walter Schalkwijk

Penningmeester Energie Coöperatie Lek en IJssel Stroom U.A.

Al weer bijna twintig jaar woon ik met veel genoegen in Lopik. Als accountant heb ik bij veel bedrijven in heel Nederland in de keuken kunnen kijken. Bij hen, maar natuurlijk ook bij mijzelf, nemen energiebesparing en duurzaamheid een steeds prominentere plaats in. Meer dan voorheen worden deze thema’s tegenwoordig in de strategie verankert en in de normale bedrijfsuitoefening geïntegreerd. Het zal niet meevallen om in ons kleine, dichtbebouwde land voldoende ruimte te vinden om de energievoorziening te verduurzamen. De energie coöperatie versterkt de lokale binding met grote, beeldbepalende projecten en daar wil ik graag een bijdrage aan leveren.