×

Het bestuur stelt zich voor

Dick Nederend

Dick-website Het bestuur

Voorzitter Energie Coöperatie Lek en IJssel Stroom U.A.

Na mijn werk bij Capgemini ben ik hoofdzakelijk bezig geweest met vrijwilligerswerk. Ik ben er een groot voorstander van dat iedereen maatschappelijk zijn steentje bijdraagt. Een van de onderwerpen waar ik al vele jaren mee bezig ben is Duurzaamheid in de meest brede zin van het woord. Na in 2017 het lokale initiatief Stichting Duurzaam Lopikerwaard met een aantal mensen te hebben opgericht zijn we nu in de Zuidwest hoek van Utrecht gestart met Lek en IJssel Stroom. De enegietransitie gaat veel teweeg brengen de komende jaren en de coöperatie is er klaar voor om de nodige projecten op het gebied van wind, zon en geothermie op te pakken. Mijn vrouw en ik reizen graag over de gehele wereld en ook dat verruimd je blik als het gaat om hoe duurzaamheid elders wordt ervaren en aangepakt. Verder ben ik penningmeester van de stichting Cabauw “Samen Sterk” en was ik tot voor kort voorzitter van de ondernemersvereniging ZZPijl in de regio waar voor ik o.a. een Broodfonds heb opgericht.

Joop van Well

Joop-van-Well Het bestuur

Secretaris Energie Coöperatie Lek en IJssel Stroom U.A.

Sinds 2014 ben ik met pensioen. In mijn werkzame leven was ik vanaf 1976 docent scheikunde op een brede scholengemeenschap in o.a. Utrecht. Het rapport van de Club van Rome was net een paar jaren oud en maakte veel indruk op mij. Het milieu is altijd een bron van zorg voor mij geweest. Nu de gevolgen van een toename van CO2 in de atmosfeer zo duidelijk is, wil ik graag mijn steentje bijdragen aan een duurzame samenleving door te zorgen voor een klimaatneutraal Lopikerwaard. Hopelijk kunnen mijn kinderen en kleinkinderen daardoor nog lang wonen waar ze nu wonen. Naast het docentschap heb ik vele vrijwilligersfuncties gehad, zoals bestuurder bij de KNVB in Zeist. Sinds 2010 tot 29 maart 2022 ben ik in IJsselstein gemeenteraadslid geweest namens eerst de SP en nu GroenLinks. Daar heb ik mijn best gedaan om IJsselstein duurzamer te maken.

Drees Brunt

Drees-website Het bestuur

Bestuurslid Energie Coöperatie Lek en IJssel Stroom U.A.

Na een werkzaam leven van 40 jaar in de internationale bouw en energiesector in 2017 gestopt met regulier werken. Sinds die tijd onder andere actief als niet commercieel filmer en voorzitter van de Film en Videoclub Toverlint in Gouda. Ziet de energietransitie als de grootste uitdaging van deze tijd. Het is niet mogelijk om deze uitsluitend op grote afstand te realiseren, ook lokaal wordt een substantiële inspanning vereist. Daarom stelt hij graag zijn kennis en ervaring beschikbaar aan Lek en IJssel Stroom om zo de lokale component mede vorm te geven.

Walter Schalkwijk

Walter-Schalkwijk-233x300 Het bestuur

Penningm. Energie Coöperatie Lek en IJssel Stroom U.A.

Al weer bijna twintig jaar woon ik met veel genoegen in Lopik. Als accountant heb ik bij veel bedrijven in heel Nederland in de keuken kunnen kijken. Bij hen, maar natuurlijk ook bij mijzelf, nemen energiebesparing en duurzaamheid een steeds prominentere plaats in. Meer dan voorheen worden deze thema’s tegenwoordig in de strategie verankert en in de normale bedrijfsuitoefening geïntegreerd. Het zal niet meevallen om in ons kleine, dichtbebouwde land voldoende ruimte te vinden om de energievoorziening te verduurzamen. De energie coöperatie versterkt de lokale binding met grote, beeldbepalende projecten en daar wil ik graag een bijdrage aan leveren.

Pieter v.d. Berg

Pieter-van-der-Berg Het bestuur

Bestuurslid Energie Coöperatie Lek en IJssel Stroom U.A.

Als vader ben ik begaan met ons klimaat en als inwoner van Linschoten draag ik graag mijn steentje bij in mijn eigen omgeving. Momenteel werk ik voor een energietransitiefonds die duurzame energieprojecten helpt ontwikkelen en realiseren in de provincie Friesland door middel van risicodragend kapitaal. Hierin komen mijn interesses voor investeren met impact en de transitiefase van ons energiesysteem samen. De afgelopen jaren ben ik actief betrokken geweest bij de fractie van de ChristenUnie in Montfoort. Daar heb ik binnen als commissielid betrokken geweest bij de Regionale Energiestrategie (RES) van de U16 en het regionale overleg. Ik hoop dat we een ambitieuze bijdrage te leveren aan de verduurzaming van onze regio.