Meteen naar de inhoud

WIE ZIJN WIJ?

Wij zijn Energie Coöperatie Lek en IJssel Stroom U.A.. Wij willen zelf energie opwekken en gebruiken. We nemen het heft in eigen handen. We dragen met lokale energieprojecten bij aan een toekomstbestendige regio en wereld. Dat doen we samen met bevlogen mensen zoals jij en met onze partners. Doe je mee?

In maart 2019 hebben de duurzaamheidsplatforms Stichting Duurzaam Lopikerwaard, Stichting Duurzaam Montfoort, Energie Oudewater en Klimaatneutraal IJsselstein besloten meer samen te gaan werken. Op 8 mei 2020 is de Energie Coöperatie Lek en IJssel Stroom U.A. opgericht voor het gehele gebied van de vier gemeenten. 

Doelstelling van de coöperatie

Energie Coöperatie Lek en IJssel Stroom U.A. richt zich op het gebied ten zuiden van Utrecht en specifiek op de plaatsen: IJsselstein, Lopik, Montfoort en Oudewater. Doel is om duurzame energie op te gaan wekken in de Lopikerwaard met onder andere windparken en zonnevelden. Tegelijkertijd willen we de Lopikerwaard de mooie uitstraling laten behouden die het heeft. Samen met leden willen we hier invulling aan geven. Zowel de energie als de opbrengsten blijven daarbij zoveel mogelijk lokaal beschikbaar voor de leden en voor het gebied en haar inwoners.

We geven invulling aan de uitdagingen van het klimaatakkoord door uiterlijk per 2050 ervoor te zorgen dat alle benodigde energie hier duurzaam wordt opgewekt.

Hoofdactiviteiten

We onderscheiden drie terreinen waarop we activiteiten ontwikkelen:

  1. Lokale productie van duurzame energie (zelf, door de leden of in samenwerking met derden);
  2. Voorlichting over energie: aan de leden of aan derden;
  3. Beleidsbeïnvloeding ter bevordering van onze missie. 

Ga naar het Beleidsplan 2020 – 2023

Jaarverslag 2022

Lees hier de Statuten / Akte van oprichting. 

Huishoudelijk reglement