×

Duurzaam opwekken en laden op provinciale carpoolplaatsen

Wij zijn zeer blij te kunnen melden dat een consortium van vijf coöperaties (Energie coöperatie BijZONder Baarn, Energie coöperatie Woerden, energie coöperatie 2030.nu, Eigenwijkse Energie coöperatie en Lek en IJssel Stroom), die samenwerken met het Utrechtse bedrijf We Drive Solar b.v., een door de provincie Utrecht uitgeschreven tender hebben gewonnen! De provincie had een tender uitgeschreven om op tien van haar carpoolplaatsen een carport met zonnepanelen te laten bouwen. Met de hiermee opgewekte elektriciteit kunnen de daar geparkeerde elektrische auto’s dan opgeladen worden. Naar verwachting worden er in totaal 2800 zonnepanelen en 70 laadpunten geplaatst. Twee van de carpoolplaatsen liggen in het werkgebied van Lek en IJssel Stroom, namelijk Ijsselstein en Linschoten (Woerden-Zuid).

Na de gunning d.d. 12 april 2023 is intensief overlegd tussen de vijf coöperaties over de onderlinge samenwerking. De carpoolplaatsen verschillen in grootte en dus ook in opwekcapaciteit, en het bleek al snel dat zij niet allemaal winstgevend geëxploiteerd kunnen worden. Daarom is het voornemen alle carpoolplaatsen onder te brengen in één nieuwe coöperatie, waardoor op totaalniveau een winstgevende exploitatie mogelijk wordt. De leden van Lek en IJssel Stroom kunnen lid worden van de nieuwe coöperatie, en zo mee participeren in dit mooie project.

Ook wordt er ook hard gewerkt om de samenwerking met We Drive Solar b.v. verder uit te werken.

De carpoolplaats bij IJsselstein zal als één van de eerste locaties aan de beurt zijn. Deze zal worden verlegd om de ontsluiting tot het nieuwe bedrijventerrein ‘De Kroon’ mogelijk te maken. Binnenkort wordt de nieuwe locatie ‘voorbelast’ (er wordt veel zand gestort om de grond in te laten klinken). Rond de jaarwisseling (vierde kwartaal 2023 en eerste kwartaal 2024) zal de bouw van de carports, de installatie van de zonnepanelen en de aanleg van het nieuwe parkeerterrein starten. Wij streven ernaar om alle aannemers zoveel mogelijk te laten samen werken. De ingebruikname staat gepland voor februari/ maart, afhankelijk van de weersomstandigheden in de winter en de beschikbaarheid van mensen en materialen.

Na de zomervakantie, zodra de oprichting en inrichting van de nieuwe coöperatie en de uitwerking van het project voldoende vast staan, zal Lek en IJssel Stroom een informatiebijeenkomst voor haar leden beleggen.

Wij houden u via deze pagina op de hoogte van de voortgang van het project. Lees er meer over op de website van Provincie Utrecht. 

solar-parking Solar Carports
Eerder geplaatste Solar carport van We Drive Solar (bij Jaarbeurs Utrecht). Foto: Provincie Utrecht