×

Privacy verklaring in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Wie zijn wij?

Energie Coöperatie Lek en IJssel Stroom U.A. is een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid. Op onze website vindt u onze statuten en verdere informatie. Wij noemen ons verder Lek en IJssel Stroom. Om onze leden en belangstellenden met onze website zo goed mogelijk van dienst te zijn, verzamelen we een aantal gebruikersgegevens. Voor de ledenadministratie hebben we ook (persoons-)gegevens nodig. Hieronder lees je welke gegevens we verzamelen en waarom.

Welke informatie wordt door Lek en IJssel Stroom verzameld?

Wij hebben wel een aantal persoonsgegevens nodig: je postadres, je naam, geboortedatum en je betaalgegevens.

Berichten van Lek en IJssel Stroom 

We kunnen je een berichtje sturen met informatie van onze activiteiten, of vragen om hulp of andere berichten.

Nieuwsbrieven 

Als je je daarvoor hebt aangemeld maken we gebruik van het e-mailadres en de voornaam die je hebt opgegeven voor het sturen van nieuwsbrieven. Als je een nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kun je je afmelden.

Contact 

Als je contact opneemt met Lek en IJssel Stroom omdat je een vraag, opmerking of klacht hebt, dan slaan we jouw contactgegevens en jouw bericht op. De informatie die op deze wijze wordt verzameld, wordt gebruikt voor het goed kunnen afhandelen van jouw vraag of klacht en voor algemene statistieken.

Google Analytics

We delen geen persoonsgegevens met Google en Google kan de bezoek-informatie niet gebruiken voor andere Google-diensten.

Voor welke doeleinden zal Lek en IJssel Stroom informatie over jou gebruiken?

  • Voor de uitvoer van lidmaatschap;
  • Om marketingacties voor onze projecten te kunnen doen;
  • Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
  • Om onze website en systemen te beveiligen, aan te passen en te verbeteren.

Gebruik door derden

Energie Coöperatie Lek en IJssel Stroom U.A. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Energie Coöperatie Lek en IJssel Stroom U.A. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Energie Coöperatie Lek en IJssel Stroom U.A. uw persoonsgegevens niet aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Op welke wijze beschermen wij jouw persoonlijke informatie?

Lek en IJssel Stroom neemt verschillende passende technische en organisatorische maatregelen om jouw (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Bewaartermijn 

We bewaren je gegevens zo lang als dat noodzakelijk is en zo kort mogelijk. Hoe lang we precies gegevens bewaren is afhankelijk van de aard van de gegevens en waarvoor ze worden verwerkt.

Tijdens de duur van je lidmaatschap worden je persoonsgegevens in ieder geval bewaard. Een factuur bewaren wij tot zeven jaar na de factuurdatum, dat moet namelijk van de Belastingdienst. Na afloop van je abonnement worden je persoonsgegevens na 4 weken verwijderd of geanonimiseerd. Anonimiseren houdt in dat je persoonsgegevens worden ontdaan van alle identificerende kenmerken. Wat overblijft zijn statistische gegevens die op geen enkele manier meer aan jou als persoon kunnen worden gekoppeld. Deze statistische gegevens zijn voor ons van belang omdat we zo inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze diensten. 

Inzien, wijzigen, verbeteren of verwijderen van jouw gegevens

Als je wil weten welke gegevens wij van je hebben vastgelegd of als je gegevens wil wijzigen, dan heb je het recht om dat te doen. Daarvoor dien je contact met ons op te nemen via secretaris@lekenijsselstroom.nl. Dan zullen we binnen vier weken (maar doorgaans sneller) op jouw verzoek reageren. Als je op grond van het overzicht informatie wil laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of afschermen, kun je daarvoor een nieuw verzoek sturen aan het hierboven vermelde adres. Lek en IJssel Stroom zal ook binnen vier weken op dit verzoek reageren. 

Verwijderen van gegevens 

Je kunt je lidmaatschap eenvoudig opzeggen via onze website. Als je al je gegevens wil laten verwijderen, dan kan dat door een e-mail te sturen naar secretaris@lekenijsselstroom.nl. Dan zullen we al jouw persoonlijke informatie verwijderen, voor zover de wet ons dat toe staat.

 Identiteitsontrole  

Om er zeker van te zijn dat de informatie die je opvraagt of wijzigt ook echt bij jou hoort, kunnen we je vragen om een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. We verzoeken je dan om het op jouw legitimatiebewijs afgebeelde BSN-nummer onleesbaar en jouw pasfoto onherkenbaar te maken. We zullen deze kopie legitimatie na de afhandeling van je verzoek verwijderen.

Klachten 

Als je het niet eens bent met het gebruik van jouw persoonsgegevens door Lek en IJssel Stroom, dan kan je dat natuurlijk aan ons laten weten en proberen we samen tot een oplossing te komen. Maar je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, hiervoor verwijzen we je naar hun website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl   

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt via onze website. Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kun je via secretaris@lekenijsselstroom.nl contact met ons opnemen.