×

Hoe kan de energietransitie worden ingepast in het cultureel erfgoed van de Lopikerwaard?

Colofon
Oplevering stagerapport: eerste versie 4 november 2020, tweede versie 29 december 2020
Auteur: Lucas Helder BA
Opleiding: Research Master Ancient, Medieval and Renaissance studies (Universiteit Utrecht)

Supervisie
ir. Anthony Tom (MooiSticht)
Vincent de Kieviet MA (MooiSticht)
dr. Carine van Rhijn (Universiteit Utrecht)

Disclaimer
Voor dit onderzoek is het gebruik en de toepassing van de meest recente informatie en meeste complete data nagestreefd. Toch geven de hier
gepresenteerde kaarten, grafieken en tabellen geen compleet of evenwichtig beeld van het verleden noch de hedendaagse situatie. Zij geven de
huidige (onvolledige) staat van kennis weer, waarbij gepoogd is de momenteel beste staat van kennis te presenteren. Hoewel aan de inhoud en
samenstelling van dit onderzoek de grootst mogelijke zorg is besteed, is het mogelijk dat sommige informatie onjuist of onvolledig is. Geïnterviewden
hebben inhoudelijke en technische kennis aangedragen maar zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit rapport.

PDF
Download hier een digitale kopie.