×

Beste leden,

De vierde A.L.V.-bijeenkomst van de Energie Coöperatie Lek en IJssel Stroom vindt a.s. donderdagavond 20 april plaats vanaf 19.30 uur tot 21:30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur. 

De agenda ziet er als volgt uit:

 Agenda:

 • Opening en vaststellen van de agenda
 • Samenstelling huidig bestuur
 • Vaststelling notulen A.L.V. 21 maart 2022
 • Jaarverslag 2022
 • Jaarrekening 2022 door de penningmeester
  • Kascommissie, verslag
  • Goedkeuring financiële stukken
  • Decharge bestuur
 • Begroting 2023 door de penningmeester
  • Contributie 2024
 • Vooruitblik 2023
 • Goedkeuring Huishoudelijk Reglement door de penningmeester
 • Benoeming nieuwe kascommissie
 • Presentatie Marketing en communicatieplan 2023/2025 door Pieter
 • Rondvraag
 • Sluiting

 Je krijgt tijdens deze avond voldoende ruimte om vragen te stellen.

Je kunt hier de volgende stukken downloaden: