×

Gemeente verleent vergunning Energietuin Mastwijk

De gemeente Montfoort heeft onlangs de omgevingsvergunning afgegeven voor de realisatie van zonnepanelen op Energietuin Mastwijk in Montfoort. Een belangrijke mijlpaal in het project van initiatiefnemers Afvalzorg en Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU), dat een zonnepark combineert met openbare natuur, recreatie en educatie. Nog dit jaar wordt de SDE++ (Stimulering Duurzame Energieproductie) subsidie aangevraagd. Wanneer alles volgens planning verloopt, start eind 2021 de daadwerkelijke inrichting van de Energietuin.

Stroom voor 60% huishoudens Montfoort
Afgelopen september stemde de gemeenteraad van Montfoort unaniem in met het gewijzigde bestemmingsplan Energietuin Mastwijk. Met de nu verleende vergunning laat de gemeente weten dat de plannen voor het zonnepark goed passen binnen dit bestemmingsplan. Naar verwachting zal de gemeente de vergunning op korte termijn ter inzage leggen. Het zonnepark gaat genoeg stroom leveren voor zo’n 60% van de Montfoortse huishoudens, die ook financieel kunnen participeren in het zonnepark. Samen met Energie Coöperatie Lek en IJssel Stroom wordt hiervoor in ieder geval een obligatieregeling uitgewerkt.

Struinpaden en educatie jong en oud
De Energietuin is een mooie nieuwe invulling van de voormalige stortplaats, met veel meerwaarde voor natuur, milieu én de lokale gemeenschap. De zonnepanelen worden zorgvuldig ingepast in de natuurlijke omgeving van het park. Bezoekers kunnen er duurzame energie en natuur “beleven” met onder meer struinpaden, een uitkijktoren en informatiepunten voor jong en oud. En er wordt subsidie aangevraagd voor elektrische fluisterbootjes en een ‘energie-innovatiepad’.  “Wij zijn erg trots op deze vergunning-mijlpaal als “kroon” op het zorgvuldige voortraject dat we samen met omwonenden en de denktank van lokale betrokkenen hebben doorlopen”, aldus NMU en Afvalzorg. “Met Energietuin Mastwijk maken we van de voormalige stortplaats weer een waardevol gebied voor de maatschappij. Nog dit jaar kunnen we de SDE++ subsidie aanvragen die nodig is om alle plannen binnen Energietuin Mastwijk rendabel te maken. Tegelijkertijd werken we de komende aan een volledig detailontwerp dat we gaan voorleggen aan het college B&W van Montfoort.”

Van zandwinput tot Energietuin
In de jaren ’70 en ’80 is op de locatie een voormalige zandwinput volgestort met huisvuil. Afvalzorg is sinds 1996 eigenaar en heeft de gesteldheid van de bodem verbeterd zodat natuur weer een kans kreeg. Samen met de NMU is Afvalzorg gaan werken aan een mooie en duurzame invulling van het terrein.

Energietuin Mastwijk is onderdeel van Energietuinen Nederland (www.energietuinen.nl). Dit project van de Natuur en Milieufederaties wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een schenking van de Nationale Postcode Loterij.