×

Ontwikkelingsfonds

Het ontwikkelfonds is opgezet door de provincie Utrecht om coöperaties te ondersteunen in de meest risicovolle fases van hun projecten. Het is vooraf dikwijls niet duidelijk of, en zo ja wanneer, een project rendabel zal worden. De eerste fase is dikwijls de meest riskante: er worden kosten gemaakt, terwijl het allerminst zeker is dat deze ooit terugverdiend zullen worden. Denk hierbij o.m. aan juridisch ondersteuning, bodemonderzoek, en technische advisering.

De bedoeling is dat, mocht een project doorgaan, de bijdrage vanuit het ontwikkelfonds terugbetaald wordt met een opslag. Deze opslag dient ter dekking van mislukte projecten. Andersom, als een project mislukt, wordt coulance betracht bij de eventuele terugbetaling. Uiteraard vindt er voorafgaand aan de toekenning een kritische beoordeling plaats.
De provincie Utrecht heeft € 2 miljoen bijgedragen, de verwachting is dat het ministerie van Economische Zaken ook een substantieel bedrag zal storten.in gestopt. Naast de 50% eigendom en de businesscase van een project wordt ook beoordeeld of de doelen van de coöperatie in lijn zijn met de eisen van het ontwikkelfonds. Het fonds is nu nog in de aanloopfase, maar de verwachting is dat er, zodra het fonds opengaat, vele aanvragen zullen worden ingediend.